Products

Алуминиеви плочи

Както горещовалцуваните, така и лятите алуминиеви плочи се използват най-вече в промишлеността. Независимо дали в машиностроенето, като спомагателен материал, или директно в производството, в машиностроенето, алуминиевите плочи са широко използван материал поради техните много добри физични и механични свойства в сравнение с други налични материали.

Фактът, че за определени сплави тези плочи се предлагат и с прецизно фрезоване от двете страни, с много добри допуски за дебелина и плоскост, е друго предимство за използването им в приложения, където допуските на размерите и поддържането на тези допуски са важни, както по време на обработката на плочите, така и по време на експлоатацията на изработените от тях детайли.