ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ,
РАБОТЕЩИ С ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

Технипедия - предоставя строго технически данни с информативен характер за продуктите, търгувани от компанията, професионално структурирани.

Vitaly paykov
Architectural design