Products

Тънки алуминиеви листове
  • Получава се чрез студено валцуване
  • Много добри механични свойства за много ниско тегло на квадратен метър
  • Обработваемост чрез пластична деформация много добра
  • Много добра заваряемост в повечето сплави
  • Много добри антикорозионни свойства
  • 100% рециклируем