Standardul EN 10204 stabilește diferitele tipuri de documente de inspecție care pot fi solicitate la plasarea unei comenzi de către cumpărător pentru produsele metalice.

TIPUL CERTIFICATULUI DENUMIREA TIPULUI DE DOCUMENT DENUMIREA ÎN LIMBA ENGLEZĂ CONȚINUTUL DOCUMENTULUI DOCUMENT ELIBERAT DE
2.1 Declarație de conformitate Declaration of compliance with the order stabilește conformitatea cu comanda PRODUCATOR
2.2 Raport de încercări Test report Declarație de conformitate cu comanda, cu indicarea rezultatelor inspecției nespecifice PRODUCATOR
3.1 Certificat de Inspecție 3.1 Inspection certificate 3.1 Declarație de conformitate cu comanda, cu indicarea rezultatelor inspecției specifice PRODUCATOR, în care declară că produsele furnizate sunt conforme cu comanda. Certificatul, avizat de reprezentantul autorizat al producătorului (independent de producţie), care prezintă rezultatele de testare bazate pe o inspecţie specifică, este furnizat cu condiţia ca producătorul să utilizeze proceduri de identificare şi să fie capabil să pună la dispoziţie documentele de control solicitate.
3.2 Certificat de Inspecție 3.2 Inspection certificate 3. 2 Declarație de conformitate cu comanda, cu indicarea rezultatelor inspecției specifice PRODUCATOR, în care declară că produsele furnizate sunt conforme cu comanda. Certificatul, avizat de reprezentantul producătorului (independent de producţie) şi de inspectori autorizaţi numiţi conform regulamentelor oficiale, care prezintă rezultatele de testare bazate pe o inspecţie specifică, este furnizat cu condiţia ca producătorul să utilizeze proceduri de identificare şi să poată pune la dispoziţie documentele de control solicitate

Uzual, dintre tipurile de documente de inspecție enumerate mai sus, Color Metal SRL livrează marfa cu Declaratie de conformitate, Certificat de inspectie 3.1 sau Raport de incercari 2.2

Originalele sau copiile documentelor de inspecție nu sunt modificate, asigurandu-se totodată trasabilitatea produselor comercializate.

Exemplu de un certificat tip 3.1:

Example Standard 10204 certificate

1. Certificat emis pe baza EN10204 – tip certificat 3.1
2. Informații despre produs: aliaj, stare, tip, dimensiuni
3. Caracteristici mecanice
4. Informații privind compoziția chimică