Înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) este un Regulament al Uniunii Europene (CE/2006/1907), care a intrat în vigoare în iunie 2007. REACH reglementează producţia şi utilizarea de substanţe chimice, precum şi impactul lor posibil asupra sănătăţii umane şi a mediului. Acesta stabileşte reglementări în legatură cu producția si importul de articole, produse sau materiale în Uniunea Europeană.

Acest certificat este emis de fabricile producătoare a semifabricatelor distribuite de către Color Metal SRL si poate fi pus la dispozitia cumparatorului, la cererea acestuia.

Exemplu de un certificat tip REACH:

Example REACH