TIPURI DE DOCUMENTE DE INSPECȚIE conform EN 10204 (2004)

Standardul EN 10204 stabilește diferitele tipuri de documente de inspecție care pot fi solicitate la plasarea unei comenzi de către cumpărător pentru produsele metalice.

TIPUL CERTIFICATULUI DENUMIREA TIPULUI DE DOCUMENT Denumirea în lb engleza CONȚINUTUL DOCUMENTULUI DOCUMENT ELIBERAT DE
2.1 Declarație de conformitate Declaration of compliance with the order stabilește conformitatea cu comanda PRODUCATOR
2.2 Raport de încercări Test report Declarație de conformitate cu comanda, cu indicarea rezultatelor inspecției nespecifice PRODUCATOR
3.1 Certificat de Inspecție 3.1 Inspection certificate 3.1 Declarație de conformitate cu comanda, cu indicarea rezultatelor inspecției specifice PRODUCATOR, în care declară că produsele furnizate sunt conforme cu comanda. Certificatul, avizat de reprezentantul autorizat al producătorului (independent de producţie), care prezintă rezultatele de testare bazate pe o inspecţie specifică, este furnizat cu condiţia ca producătorul să utilizeze proceduri de identificare şi să fie capabil să pună la dispoziţie documentele de control solicitate.
3.2 Certificat de Inspecție 3.2 Inspection certificate 3. 2 Declarație de conformitate cu comanda, cu indicarea rezultatelor inspecției specifice PRODUCATOR, în care declară că produsele furnizate sunt conforme cu comanda. Certificatul, avizat de reprezentantul producătorului (independent de producţie) şi de inspectori autorizaţi numiţi conform regulamentelor oficiale, care prezintă rezultatele de testare bazate pe o inspecţie specifică, este furnizat cu condiţia ca producătorul să utilizeze proceduri de identificare şi să poată pune la dispoziţie documentele de control solicitate

Uzual, dintre tipurile de documente de inspecție enumerate mai sus, Color Metal SRL livrează marfa cu Declaratie de conformitate, Certificat de inspectie 3.1 sau Raport de incercari 2.2

Originalele sau copiile documentelor de inspecție nu sunt modificate, asigurandu-se totodată trasabilitatea produselor comercializate.

1. ISO 9001

Standardul ISO 9001 specifică cerințele generale pentru dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea sistemelor de management al calitatii, în scopul de a satisface cerințele clienților. Standardul ISO 9001 poate fi aplicat de către orice organizație care dorește să îmbunătățească funcționarea sa, indiferent de mărimea sau domeniul de aplicare și este cel mai răspândit standard de management la nivel mondial.

Certificatul firmei Color Metal, ISO 9001 se poate descărca de aici

2. RoHS

Directiva RoHS își propune să restricționeze anumite substanțe periculoase utilizate frecvent în echipamentele electronice și electrotehnice. Orice componentă compatibilă RoHS este testată in legatura cu prezența plumbului (Pb), cadmiului (Cd), mercurului (Hg), cromului hexavalent (hex-cr), bifenilelorpolibromate (PBB) și eterurilor difenilpolibromate (PBDE). Pentru cadmiu și crom hexavalent, trebuie să existe mai puțin de 0,01% din substanță în greutate la nivel de materii prime omogene. Pentru plumb, PBB și PBDE, nu trebuie să existe mai mult de 0,1% din material, calculat în greutate de materii prime omogene. Orice componentă conformă RoHS trebuie să aibă 100 ppm sau mai puțin mercur, iar mercurul nu trebuie să fi fost adăugat în mod intenționat in compoziție. În UE, unele echipamente militare și medicale sunt scutite de conformitatea RoHS.

Acest certificat este emis de fabricile producătoare a semifabricatelor distribuite de către Color Metal SRL si poate fi pus la dispozitia cumparatorului, la cererea acestuia.

3. REACH

Înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) este un Regulament al Uniunii Europene (CE/2006/1907), care a intrat în vigoare în iunie 2007. REACH reglementează producţia şi utilizarea de substanţe chimice, precum şi impactul lor posibil asupra sănătăţii umane şi a mediului. Acesta stabileşte reglementări in legatura cu producția si importul de articole, produse sau materiale în Uniunea Europeană.

Acest certificat este emis de fabricile producătoare a semifabricatelor distribuite de către Color Metal SRL si poate fi pus la dispozitia cumparatorului, la cererea acestuia.