Aluminiu şi aliajele de aluminiu prezintă o gamă largă de utilizări în domeniul telecomunicaţiilor, în electrotehnică, în industria auto şi pentru structuri aeronautice şi aerospaţiale. La expunerea în aer pe suprafaţa proaspăt curăţată a aluminiului se formează o peliculă de oxid de numai 0.01µm. În atmosferă normală grosimea peliculei creşte atingând 0.02 – 0.2 µm.
Straturi de Al2O3 mai groase şi mai uniforme cu rezistenţă mai mare la coroziune se pot obţine prin oxidarea chimică, şi mai eficient prin oxidarea electrochimică a aluminiului. Procedeul se numeşte eloxare. Grosimea peliculei atinge 5 – 30 µm, în funcţie de condiţiile de lucru (compoziţia băii de electroliză, densitate de curent, durata electrolizei). În cazuri speciale, pentru anumite destinaţii se depun pelicule până la 100 – 200 µm.
Peliculele de Al2O3 obţinute prin oxidarea anodică sunt aderente la substratul metalic, elastice, termorezistente, stabile la coroziunea atmosferică şi în anumite medii corozive, dar au porozităţi mari.
Poza următoare evidențiează diferența dintre vopsirea obișnuită și eloxare.


Acoperirea aluminiului prin oxidarea anodică, în funcţie de destinaţie are ca scop:

  • protecţia împotriva coroziunii sau uzurii.
  • finisarea decorativă în care aspectul şi longevitatea constituie proprietăţi importante;
  • asigurarea proprietăţilor electroizolante pentru izolaţii electrice;
  • folosirea drept suport pentru o altă acoperire electrochimică.

Stratul de Al2O3 format prin oxidarea anodică a aluminiului este poros. Pentru reducerea porozităţii şi eventual a capacităţii de absorbţie se aplică tratamentul de hidratare a peliculei de Al2O3. Prin introducerea piesei eloxate în apă fierbinte la 95-98°C timp de 15 minute, în pori se formează oxid de aluminiu hidratat cu volum mare care astupă porii. Un alt procedeu de compactizare a peliculei de Al2O3 constă în introducerea piesei acoperită cu stratul de oxid în soluţie apoasă de bicromat de potasiu. Se formează oxicromatul de potasiu Al2O3.CrO4 care închide porii şi are o acţiune pasivantă asupra aluminiului.
Stratul de Al2O3 format prin oxidarea anodică este incolor şi translucid. El poate fi colorat atunci când se cere o finisare decorativă. Colorarea se poate realiza prin următoarele metode: 

  • colorarea stratului de Al2O3 prin adsorbţie de coloranţi.
  • colorarea printr-un procedeu electrochimic de depunere a oxizilor metalici coloraţi în porii stratului.
  • oxidarea anodică a aluminiului într-un electrolit adecvat, care produce direct un strat de oxid colorat pe anumite aliaje de aluminiu.

Tehnipedia - Oferă date tehnice strict cu caracter informativ despre produsele comerciaizate de firmă, structurate profesionist.