Г, Т, П Профили

Г, Т, П Профили

Алуминиевите Г, Т и П профили се използват в производството на леки метални конструкции, рекламната индустрия, производството на врати и прозорци, автомобилната индустрия, производството на мебели. Профилите обикновено са изработени от сплав 6060 T6 и имат характеристики и свойства, подходящи за тези отрасли.

С добра заваряемост и отлични свойства на анодиране, тези материали могат да се използват в леки, механично здрави, устойчиви на корозия, естетически и визуално добре изглеждащи възли.

* Специфичното тегло е теоретично тегло и може да се различава от действително измереното тегло поради геометричния толеранс, установен в стандартите EN.

ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА АЛУМИНИЕВИТЕ Г, Т И П ПРОФИЛИ
  • автомобилна индустрия
  • телекомуникации
  • фина механика
  • конструкция /врати и прозорци
  • в мебелното производство
  • рекламна индустрия
СПЛАВИ, ОБИЧАЙНО ИЗПОЛЗВАНИ В АЛУМИНИЕВИТЕ Г, Т И П ПРОФИЛИ

Г 6060 ПРОФИЛИ

*Специфичното тегло е теоретично тегло и може да се различава от действително измереното тегло поради геометричния толеранс, установен в стандартите EN.

ИМЕ РАЗМЕР СПЛАВ ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ТЕРМООБРАБОТКАТА,
С КОЯТО СЕ ДОСТАВЯ
МАТЕРИАЛА
ТЕГЛО КГ/Л.М.
d [mm] b [mm] g [mm] L [mm]

Г Профили
10 10 1.5 6000 EN-AW 6060 T6 0.075
15 15 1.5 6000 EN-AW 6060 T6 0.115
20 20 1.5 6000 EN-AW 6060 T6 0.156
20 20 2 6000 EN-AW 6060 T6 0.205
25 25 2 6000 EN-AW 6060 T6 0.259
25 25 3 6000 EN-AW 6060 T6 0.381
30 30 2 6000 EN-AW 6060 T6 0.313
30 30 3 6000 EN-AW 6060 T6 0.462
35 35 2 6000 EN-AW 6060 T6 0.367
40 20 2 6000 EN-AW 6060 T6 0.313
40 20 3 6000 EN-AW 6060 T6 0.462
40 40 2 6000 EN-AW 6060 T6 0.421
40 40 3 6000 EN-AW 6060 T6 0.624
40 40 4 6000 EN-AW 6060 T6 0.821
50 50 2 6000 EN-AW 6060 T6 0.529
50 50 3 6000 EN-AW 6060 T6 0.786
50 50 4 6000 EN-AW 6060 T6 1.037
50 50 5 6000 EN-AW 6060 T6 1.283
60 60 2 6000 EN-AW 6060 T6 0.637
80 80 3 6000 EN-AW 6060 T6 1.272
100 50 3 6000 EN-AW 6060 T6 1.191

Т 6060 Профили

*Специфичното тегло е теоретично тегло и може да се различава от действително измереното тегло поради геометричния толеранс, установен в стандартите EN.

ИМЕ РАЗМЕР СПЛАВ ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ТЕРМООБРАБОТКАТА,
С КОЯТО СЕ ДОСТАВЯ
МАТЕРИАЛА
ТЕГЛО КГ/Л.М.
d [mm] b [mm] g [mm] L [mm]

Т Профили
20 20 2 6000 EN-AW 6060 T6 0.205
25 25 2 6000 EN-AW 6060 T6 0.259
30 30 3 6000 EN-AW 6060 T6 0.462
35 35 3 6000 EN-AW 6060 T6 0.543
40 40 3 6000 EN-AW 6060 T6 0.624
50 50 3 6000 EN-AW 6060 T6 0.786

П 6060 Профили

*Greutatea specifică este o greutate teoretică și poată să diferă de greutatea reală cântărită datorită toleranței geometrice stabilite în standardele EN.

ИМЕ РАЗМЕР СПЛАВ ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ТЕРМООБРАБОТКАТА,
С КОЯТО СЕ ДОСТАВЯ
МАТЕРИАЛА
ТЕГЛО КГ/Л.М.
d [mm] b [mm] g [mm] L [mm]

П Профили
8 8 1 6000 EN-AW 6060 T6 0.059
10 10 1.5 6000 EN-AW 6060 T6 0.109
15 15 1.5 6000 EN-AW 6060 T6 0.170
20 20 1.5 6000 EN-AW 6060 T6 0.231
25 25 2 6000 EN-AW 6060 T6 0.383
30 30 2 6000 EN-AW 6060 T6 0.464
40 40 3 6000 EN-AW 6060 T6 0.923
50 50 3 6000 EN-AW 6060 T6 1.166