ПРОМИШЛЕНА МЕДНА ЛАМАРИНА

ПРОМИШЛЕНА МЕДНА ЛАМАРИНА

Промишлените медни ламарини са полуготови продукти, получени чрез студено валцуване, притежаващи:

  • а) Cu-ETP - висока електрическа и топлопроводимост и отлични свойства на пластична деформация. За този тип мед са необходими специални предпазни мерки при термична обработка, заваряване или запояване във водородна седа, за да се предотврати водородна крехкост.
  • b) Cu-DHP - има отлични свойства на заваряване, свързване и пластична деформация - гореща и при студена, но без наблягане на електро и топлопроводимостта.
ЧЕСТО СРЕЩАНИ ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ МЕДНИ ЛАМАРИНИ:
  • в електротехническата и електронната промишленост,
  • автомобилостроенето,
  • телекомуникациите,
  • технологиите за слънчева енергия,
  • домакински продукти,
  • производство на бойлери.
СПЛАВИ, ОБИЧАЙНО ИЗПОЛЗВАНИ ВЪВ ВАЛЦУВАНИТЕ МЕДНИ ЛАМАРИНИ

Използван стандарт:

Общи приложения EN 1652 Cu-ETP, Cu-DHP
Индустриални приложения EN 1653 (за бойлери) Cu-DHP
EN 13599 (pentru aplicatii electrice si electronice) Cu-ETP

Химичен състав

СПЛАВ ЕВРОНОРМА NO Cu% Sn% P% Ag% O%
Cu-ETP CW004A 99,90     0,0025 40
Cu-DHP CW024A 99,90   0,015 - 0,040 0,0025  

Физични свойства

СПЛАВ ЕВРОНОРМА NO ПЛЪТНОСТ, G/CM³ ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ ТОПЛОПРОВОДИМОСТ МОДУЛ НА ЕЛАСТИЧНОСТ
MS/m %IACS W/mK kN/m²
Cu-ETP CW004A 8,94 58 100 390 127
Cu-DHP CW024A 8,94 46 79 340 132

Механични свойства:

СПЛАВ
 
НОМИНАЛНА ДЕБЕЛИНА, ММ Starea materialului
 
МЕХАНИЧНА УСТОЙЧИВОСТ N/MM² ГРАНИЦА НА ПРОВЛАЧВАНЕ N/MM² КОЕФИЦИЕНТ НА УДЪЛЖЕНИЕ, % ТВЪРДОСТ HB
ОТ ДО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ЗА ДЕБЕЛИНИ ДО 2,5 ММ ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ДЕБЕЛИНИ НАД 2,5 ММ
Min Max Min Max Min Max
Cu- ETP
Cu-DHP
над 5 mm H040 R200 200 250 Max.100   42 40 65
0,2 5 H040 R220 220 260 Max 140 33 42 40 65
0,2 15 H065 R240 240 300 Min 180 8 15 65 95
0,2 15 H090 R290 290 360 Min 250 4 6 90 110
0,2 2 H110 R360 360   Min 320 2   110  

Спецификация на размерите Дебелини между 12-150 мм ПО ПОРЪЧКА. Широчини под 1000 мм по поръчка.

*Специфичното тегло е теоретично тегло и може да се различава от действителното претеглено тегло поради геометричните толеранси, посочени в стандартите EN.

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗМЕР ТЕГЛО КГ/БР
B [mm] D [mm] L [mm]

Промишлена медна ламарина
0.8 1000 2000 14.3
1.0 1000 2000 17.88
1.5 1000 2000 26.79
2.0 1000 2000 35.72
2.5 1000 2000 44.67
3.0 1000 2000 53.64
4.0 1000 2000 71.52
5.0 1000 2000 89.30
6.0 1000 2000 107.16
8.0 1000 2000 143.00
10.0 1000 2000 178.80