mm


MPa
GPa
mm
degree

mm
degreeTehnipedia - Oferă date tehnice strict cu caracter informativ despre produsele comercializate

Calculatorul de greutate calculează cu date teoretice. Masa calculată facturată diferă de masa calculată teoretică datorită toleranței geometrice stabilite în standardele EN.
Datele privind toleranțele vezi aici: https://color-metal.ro/ro/tehnipedia