Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”


Odorheiu Secuiesc, 29.12.2015 Finalizarea proiectului firmei Color-Metal SRL

Color-Metal SRL, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 69/B/5, judeţul Harghita, a derulat, începând cu data de 20.08.2015 proiectul “Dezvoltarea activităţii de productie a firmei COLOR-METAL SRL prin achiziţie de active tangibile si intangibile“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operational Cresterea Competitivitatii Economice, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.
Valoarea totală a proiectului este de 2.648.252,60 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.393.102,07 lei.
Proiectul urmează să fie finalizat pe data de 31.12.2015. Firma Color-Metal SRL a achiziţionat utilaje (active tangibile si intangibile) necesare în procesul tehnologic de producţie produse neferoare debitate (tablă/placă aluminiu).
Achiziţiile proiectului vor conduce la creşterea calităţii produselor fabricate de firmă şi în ansamblu la dezvoltarea firmei Color-Metal SRL.
Proiectul a fost implementat în Odorheiu Secuiesc, Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 69/C/9, pe o durată de 5 luni.
Prin implementarea proiectului au fost create 3 noi locuri de muncă.