Bare stanate din cupru

Bare stanate din cupru

Operația de stanare este un procedeu electrochimic in urma căruia se depune pe suprafața barelor din cupru un strat lucios de staniu. Acoperirile executate prin stanare sunt plastice și suportă bine laminarea, presarea, ambutisarea, lipirea.

Suprafața barelor din cupru acoperite prin stanare prezintă o mare stabilitate chimică, nu se oxidează în aerul umed și reacționează foarte lent la soluțiile diluate ale diverșilor acizi.

Domeniile de utilizare frecvente ale barelor stanate din cupru:

Materiale pentru componente de contact la transportul curentului electric sau construcția de mașini si utilaje care activeaza in medii cu agresivitate corozivă accentuată.

Comanda minimă la fabrică Barele de cupru stanate pot fi comandate direct din fabrică conform următorilor parametri tehnici:

LAȚIME MAX, MM LUNGIME MAX ,MM STRATUL DE STANIU STRATUL DE STANIU STANDARD CANTITATE MINIMĂ DE COMANDĂ, KG
200 6000 5 – 30 µm 8 µm 500

Stanare cu prestatorii de servicii Bare de cupru se pot stana la comanda, prin intermediul firmelelor prestatoare de servicii, cu care COLOR METAL SRL colaborează:

LAȚIME MAX, MM LUNGIME, MM STRATUL DE STANIU STRATUL DE STANIU STANDARD CANTITATE MINIMĂ DE COMANDĂ
200 500/ 1000/2000 5 – 12 µm 8 µm 4 M