ALIAJ STARE PROPRIETATI DE FORMABILITATE PROPRIETĂŢI DE SUDABILITATE
IPRE IAAD IFIN IFRO IEXT IPAȘ ISFE ISOG ISGP ISPU IBRA
1050 0 7 7 7 7 6 3 6 6 6 4 6
1050 Hx2 6       6 3 6 6 6 5 6
1050 Hx4 6 5 5 6 6 4 6 6 6 5 6
2007 T4 3 3   2 4 7   2 2 4 3
2011 T6 2 3   2 5 7   2 2 3 3
2014 T4 4 4 3 3 4 5 5 2 3 5 4
2017 T4 4 4 3 3 5 5 5 2 3 5 4
2024 T3 3       4 6 5 2 3 5 4
2024 T4 4 4   3 4 5 5 2 3 5 4
3003 Hx2 6       6 3 6 6 6 5 6
3003 Hx4 5 5   4 6 4 6 6 6 5 6
5005 Hx2 6       6 3 6 5 6 6 4
5052 Hx2 5 5   4 5 4 6 5 6 6 4
5083 Hx2 5 4   4 4 4 6 4 6 6 3
5754 Hx2 5 4   4 5 4 6 4 6 6 3
6060 T6 4 4   4 7 5 5 5 6 5 6
6063 T6 4 4   4 7 5 5 5 6 5 6
6082 T6 4 4 3 3 5 5 5 5 6 5 5
7075 T6 3 2 3 2 4 6 5 3 3 5 3
LEGENDA PENTRU PARAMETRII DE SUDABILITATE ŞI FORMABILITATE
COD SEMNIFICAŢIE COD SCALA DE VALORI VALORI POSIBILE
IPRE Indice de prelucrare la rece scala 2-7 Lipsă informaţii
IAAD Indice de ambutisare adâncă scala 2-7 1 Neaplicabil
IFIN Indice de formare prin întindere scala 2-7 2 Necorespunzător
IFRO Indice de formare prin roluire scala 2-7 3 Nerecomandat
IEXT Indice de extrudare scala 2-7 4 Acceptabil
IPAȘ Indice de prelucrare prin aşchiere scala 2-7 5 Bun
ISFE Indice de sudură cu fascicul de electron scala 2-7 5-6 De la bun la foarte bun
ISOG Indice de sudură oxigaz scala 2-7 6 Foarte bun
ISGP Indice de sudură cu gaz protector scala 2-7 7 Excelent
ISPU Indice de sudură în puncte scala 2-7  
IBRA Indice de brazare scala 2-7  

Tehnipedia - Oferă date tehnice strict cu caracter informativ despre produsele comercializate.